sunnuntai 31. maaliskuuta 2019

virtuaalisen matkatoimiston logon luonnostelua.


Aloin piirtämään luonnoksia matkatoimiston logosta ja valitsin niistä parhaat. Asiakkaalla oli toiveena maanläheiset värit mm. vihreä, joten valitsin värit värikarttaani sen mukaan.Valmis värikarttakeskiviikko 27. maaliskuuta 2019

Graafinen ohjeisto virtuaaliselle matkatoimistolle.

  Toimeksianto

Sain tänään toimeksiannon graafisen suunnittelun näyttöä varten. Tehtävänäni on suunnitella matkailualan virtuaaliselle matkatoimistolle graafinen ohjeisto. Siihen tulisi suunnitella logo, värimaailma sekä typografia. Matkatoimistolle tulisi myös keksiä nimi. Kyseinen matkatoimisto suunnittelee elämysmatkoja salon lähialueille ja sen olisi tarkoitus myös laajentua joskus tulevaisuudessa. 

Tein pinterest- taulun, johon hain ideoita matkatoimiston logoa varten.

tiistai 19. maaliskuuta 2019

"salo gogo" peliprojekti.


Tein peliä varten illustraattorilla värikartan, johon valitsin mielestäni yhteensopivat värit. Tutkin netistä pelien grafiikoita ja värimaailmaa ja käytin niitä apuna. Pelin viheralueet ja vesistön tein raporttina illulla ja muihin pelin elementteihin riitti pelkät värimääritykset.


Vesistö raportti.

Viheralueiden raportti.

torstai 14. maaliskuuta 2019

Ginna Cosmetics logon suunnittelua.


Lähetimme luonnoksistamme kuvat asiakkaalle, joista hän valitsi parhaat. Aloin suunnittelemaan logoja illustraattorilla, ja tässä kuvia niistä.

Ensimmäinen logovaihoehto
Ja tässä käyttämäni typografia ja värimääritykset:Puuterihuisku valkoisella yksityiskohdalla.

Puuterihuisku paksulla varrella.

Puuterihuisku ohuemmalla varrella.

sunnuntai 10. maaliskuuta 2019

Käyttöliittymä suunnittelu.

   Olimme eilen Taitajankadulla datanominen luokassa keskustelemassa käyttöliittymä suunnittelusta.
Datanomit tarvitsevat visuaalista ilmettä peliprojekteihinsa.  Projektina olisi nyt suunnitella "salo gogo" pelille visuaalinen ilme. Peli tarvitsee tiet (isot tiet, pienet tiet, polut, sillat, tienreunukset), viheralueet, rakennukset, Maskotin ja vesistöt.
viheralueet ja vesistöt tehdään raporttina (2048px x 2048px) ja tallennetaan PNG- muodossa.
Värien määrittämistä varten tein värikartan illulla.maanantai 4. maaliskuuta 2019

Typografia.

Saimme koulussa tehtäväksi perehtyä typografiaan ja tehdä siitä blogipostauksen.

kirjasintyypit

   Päätteettömiä kirjasintyyppejä nimitetään nimellä groteski ja päätteellisiä nimellä antiikva. Monesti päätteelliset kirjasintyypit ovat huomattavasti helpompilukuisia paperilla, kun tietokoneen näytöllä päättettömät kirjasintyypit ovat parempia. Paperille painetuissa teksteissä groteskeja käytetään usein otsikoissa kun taas antiikvat ovat käytössä leipäteksteissä. Päätteettömiä kirjasintyyppejä ovat esimerkiksi Arial, Helvetica, Futura ja Verdana. Päätteellsisiä kirjasintyyppejä ovat  esimerkiksi Times, Georgia ja Caslon.Antiikva

päätteellinen
Antiikvoille ovat luonteenomaisia ohuet kirjainten pääteviivat, jotka painetussa tekstissä auttavat hahmottamaan tekstin riveinä ja helpottavat lukemista.
⬩Antiikvat jaetaan kolmeen ryhmään:
   -renessanssiantiikvat
   -uusantiikvat
   -siirtymäkauden antiikvat
Minion Variable ConceptGroteski

⬩ Sans-serif eli groteski on päätteettömistä kirjasintyypeistä käytetty nimitys.
Selkeytensä vuoksi sans-serif-kirjaimet sopivat parhaiten otsikoiksi, vaikka niitä käytetään myös leipätekstissä.
Sans-serif-kirjasintyypit sopivat hyvin myös luetteloihin ja taulukoihin.
⬩Sans-serif-kirjasintyypit jaetaan kolmeen pääryhmään:
   -groteskeihin
   -geometrisiin
   -humanistisiin
Arial


Kalligrafiset

⬩ Kalligrafia tarkoittaa kaunokirjoitusta tai kaunista käsin kirjoittamista.
⬩ Kalligrafia on pitkän historian ja vahvan kulttuurillisen merkityksen taiteenala. 
Brush Script Std Medium


Typografian käsitteitä

Peruslinja
Peruslinja on kuvitteellinen viiva samassa linjassa kaikkien kirjainten alareunan kanssa.
Alapidennys
Alapidennys on peruslinjan alapuolelle ulottuva kirjaimen osa.
Yläpidennys
Yläpidennys on pienaakkosen osa, joka ylittää gemenalinjan.
X-korkeus
Kirjainten x-korkeudella tarkoitetaan kirjasinleikkauksen gemenan korkeutta ilman ylä- ja alapidennyksiä. Liian suuri tai liian pieni x-korkeus voi tehdä tekstistä todella hankalaa luettavaa.
Paksunnos
Paksunnoksella tarkoitetaan kirjaimen paksuuntumista ohuesta kohdasta leveämmäksi.
Pääte
Pääte eli pääteviiva on vaakasuora viiva, johon antiikvakirjainten kirjainpylväs päättyy.

Versaali
Suuraakkoset

Gemena
Pienaakkoset