keskiviikko 25. maaliskuuta 2020

Näyteikkuna


 • Mainospaikka kuten lehti-ilmoitus tai some.
 • Avoinna 24h
 • Täytyy välittää viesti 1-3 sek.
 • Rakentaa myymälä mielikuvaa.
 • Osa kokonaisviestintäketjua- AIDA
 • Kertoo liikeidean.
 • Erottautuminen kilpailijoista.
 • Lisää myyntiä.
Erilaisia tapoja luokitella tai analysoida näyteikkunoita:

 • Avoin- taso ja korokkeita
 • Suljettu- takaseinä
 • Matalataustainen ikkuna
 • Teemaikkunat
Sommitteluperiaatteet:

 • Symmetrinen
 • Epäsymmetrinen
 • Horisontaali
 • Diagonaali
 • Katseen vangitsija
 • Värioppi- kolmen värin kokonaisuus. ( 2 pääväriä 1 tehosteväri)
 • Yksivärisyys
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Valo
Rytmitä ja ryhmitä
Kolmiosommitelma ohjaa katsetta.
Graafista materiaalia fiiliksen tai informaation tuottamiseen.
Aina tarvitaan tyhjää tilaa.

tiistai 24. maaliskuuta 2020

Visuaalinen markkinointiSain etäpäivän tehtäväkseni tutstua markkinoinnin peruskäsitteisiin ja laatia niistä käsitekartan. 

Maslowin tarvehierarkia

Maslowin tarvehierarkia on psykologinen teoria, jonka mukaan ihmisen perustarpeet jakautuvat viiteen eri tasoon, jotka motivoivat käyttäytymistämme. Ensimmäisenä tulevat fysiologiset tarpeet, kuten tarve syödä juoda ja nukkua. Seuraava taso on turvallisuus. Kolmannessa vaiheessa etsimme rakkautta ja ryhmään kuulumista. Haluamme olla lähellä perhettä ja ystäviä, kuulua yhteiskuntaan tai liittyä ryhmään. Neljännellä tasolla etsimme arvostusta, itseluottamusta ja ikätovereidemme kunnioitusta. Kun kaikki edellä mainitut tasot on saavutettu, voimme saavuttaa viidennen tason eli itsensä toteuttamisen. Viidennellä tasolla voimme rentoutua, olla luovia, ja tehdä mitä haluamme.

taso 1. Fysiologiset tarpeet
taso 2. Turvallisuus
taso 3. Rakkaus ja ryhmään kuuluminen
Taso 4. Arvostus
taso 5. Itsensä toteuttaminen


Etsin 3 mainoskuvaa, joissa ilmenisi tason 5 ajatus:

Kyseiset 3 mainosta valittiin vuoden 2019 parhaiden mainosten joukkoon. Jotta mainos aktivoisi, on kaikkein tärkeintä korostaa tuotteen tai palvelun hyötyjä kohderyhmälle. Kaikista aktivoivimmat mainokset sisältävät runsaasti informaatiota, mutta myös visuaalinen ilme on todella tärkeä. mielestäni kyseisten mainosten visuaalinen ilme on erittäin onnistunut ja houkutteleva. Mainoksissa on selkeästi käytetty omaa luovuutta.Aida

AIDA- kaavan avulla voidaan määritellä, miten valmiit markinnat ovat ostamaan tuotetta. Ostaminen varmistetaan neljän vaiheen kautta:

 1. Havaitseminen
 2. Asiakkaan kiinnostuminen
 3. Asiakas haluaa ostaa tuotteen
 4. Toimiminen eli asiakas ostaa tuotteenLähteet: