keskiviikko 25. marraskuuta 2020

POP- taide näyteikkunoissa

 POP-Taide

Pop- taide syntyi 1950- luvulla Lontoossa.

Pop-taiteen ajatus perustui siihen havaintoon, että massoittain tuotetut kulutustavarat, elokuvat, mainokset ja popmusiikki olivat tulleet kaikkien jakamaksi arkipäivän kulttuuriksi. Niistä saatiin uuden taiteen ja estetiikan ainekset."


Näyteikkuna

-Mainospaikka kuten lehti-ilmoitus tai some
-avoinna 24h
-täytyy välittää viesti 1-3 sek
-rakentaa myymälämielikuvaa
-AIDA
-kertoo liikeidean
-erottautuminen kilpailijoista
-lisää myyntiä

AIDA

A= attention
I= interest
D= desire
A=action

Näyteikkunan rakenne

avoin-näkymä myymälän sisätilaan

takaosa suljettu

matalataustainen ikkuna

teemaikkunat:
Joulu
kevätjuhla
kampanjat

Sommitteluperiaatteet

symmetrinen

epäsymmetrinen

horisontaali

vertikaali

diagonaali

katseen vangitsija, optinen piste, silmien korkeus

Värit: kolme väriä, monogromia, musta-valko

rytmitä ja ryhmitä

Luo ikkunalle tarina

Pöytäesillepano

Pöytäesillepanojen muistilista:

A-alue, ykköspöytä, fokuspoint

Uusitaan riittävän usein max 2 viikon välein

Tilaa liikkua ympäri

kokonaisuus, teema- käyttöyhteystuotteet

Sotilaallinen järjestys, marginaalit pöydän reunoissa

Viikatut pinot tasaisia

Alahylly täydennystilana

RR

Korkeutta, kolmio ohjaa katsetta

Hintaviestintä


tiistai 24. marraskuuta 2020

Myymälän layout

 Pohjapiirros

Myymälän layout tarkoittaa pohjapiirrosta myymälästä, jossa kuvataan esimerkiksi myymälän kalusteiden sijoittumista ja käytävien leveyksiä.

Tyypillisimpiä layoutmalleja ovat:

 grid
-Ruokakaupat ja tavaratalot
-Selkeä ja helppokulkuinen

 loop (racetrack)
-Perustuu myymälän neliömäiseen muotoon ja saarekkeeseen myymälän keskellä (tiger)
-Asiakkaalla vain 1 kulkusuunta
-Asiakasvirtaus todella kontrolloitua

 free flow
-Pienet myymälät
-Suppea valikoima
-Helppo luoda vaihtelevia esillepanoalueita
-Helpottaa impulssiostosten syntymistä
-Mahdollistaa asiattoman oleskelun
-Hidas siivota
- lattiapinta-alaa ei hyödynnetä tehokkaasti

 forced-path
-Ikea layout
-Pitkien seinien katkaisu
-Koordinaatioalue
-Vitalityalue

spine
-Yhdistyy grid, loop ja free-flow
-Asiakkaalla 2 kulkusuuntaa
-Osastojen erot ilmaistaan pintamateriaalien vaihdolla
-Käytävää vaikea hahmottaa
Loop:

Free-flow:
Forced-path (ikea)


Parhaille paikoille:

- kampanjatuotteet
- uutuustuotteet
- kanta-asiakastuotteet
- sesonkituotteet

Tehoa myyntiin tehopisteillä

- hyllynpäädyt

ajankohtaiset tuotteet
hyvällä katteella olevat tuotteet

-kassojen läheisyydessä

- sisääntulon alussa

- asiakaskierron katseenvangitsijat

Kalusteet

-Minkälainen fiilis myymälästä jää jos kaikki myytävät tuotteet riisutaan sieltä pois?
-Luodaan yrityskuvaa, säilytetään tuotteet myyntikuntoisina.

Kalusteiden valintaan vaikuttavat:

toimiala
liikeidea
liiketyyppi
tuotevalikoima
mielikuvatavoitteet

- Raskas varastomainen kalusto vai hienot puutasot ja somisteet
- Selkeitä, johdonmukaisia, puhdistettavia, helppoja täyttää

Opasteet

Luovat yleisilmettä

Auttavat asiakasta löytämään tuotteet

Kilpailijoista erottautuminen

keskiviikko 4. marraskuuta 2020

Markkinointi ja Visuaalinen myyntityö

 Mitä markkinointi on?

- Myynnin edistämistä

Markkinointi koostuu neljän P säännöstä:
Price, production, promotion ja place

Visualistin tehtävä on:

-Huolehtia myymälän siisteydestä.
-Antaa vinkkejä ja inspiroida.
-Tunnistaa kohderyhmä = Kohderyhmään vaikuttavia tekijöitä ovat mm. tulotaso, asuinpaikka ja arvomaailma
-Huolehtia näyttävistä ja myyvistä esillepanoista.

Kysyntä ja tarjonta

-Kauppojen runsas tarjonta lisää ihmisten ostohaluja ja kysyntää.
-Ihmisille luodaan tarpeita.
-Markkinoija voi herättää kysyntää.
-Ihmisen ostopäätösmekanismi on tunnepohjainen.

Elämäntyyliin eläytyminen

-Eläydy kohderyhmän, ostajan maailmaan.
-Mitä he ostavat, missä tilanteissa he niitä käyttävät, mitä he arvostavat
-Muista irtautua omista mieltymyksistä

Ihmisen ostotoimintaan vaikuttavat tekijät

-ihmisen psykosysteemi
-henkilökohtaiset persoonapiirteet
-perhetausta
-kulttuuritausta
-yleiset markkinaperusteet
-elinvaihe
-sosioekonominen tilanne
-markkinaärsykkeet

Markkinointiin vaikuttavat ihmisen perusominaisuudet:

-laiskuus
-ahneus
-mukavuudenhalu
-itsekkyys
-kateus
-pätemisenhakuisuus
-yhteenkuuluvuuden tarve
-uteliaisuus
-turvallisuushakuisuus

Näkökulmia elämykselliseen myymälään

- Kuluttajalla hedonistinen, mielihyään liittyvä syy
hedonismi= mielihyvä ja nautinto keskeisiä tavoiteltavia asioita.

-elämysshoppailu= liikettä tilassa, jossa mahdollisuus ostaa ja osallistua johonkin hauskaan.
-elämysshoppailija pyrkii hedonistiseen shoppailuun
Elämysshoppailija:
shoppailusta syntyy mielihyvää
kokemuksia eri aisteille
hauskanpito
päämääränä kaupassa kiertely, nauttiminen ja uusien ideoiden kerääminen

Visuaalisen markkinoinnin tehtävät

-yrityksen ja sen tuotteiden esille asettaminen visuaalisesti näyttävästi
-yrityksen arvojen visualisointi
-yrityksen identiteetin visualisointi
-yrityksen ja sen tuotteiden tunnetuksi tekeminen
-tuotekuvan vahvistaminen
-yritysmielikuvan rakentaminen
-Asiakkaan ostohalun vahvistaminen visuaalisin keinoin
-myynnin volyymin vahvistaminen yrityskuvan ja tunnettuvuuden avulla
-kannattavuuden lisääminen myynnin volyymin avulla


tiistai 3. marraskuuta 2020

Mittakaava ja yhden pakopisteen perspektiivi

 Mittakaava on suhdeluku jolla tarkoitetaan kohteen todellisten mittojen ja piirroksen suhteen toisiinsa. Yleisin tilan piirtämisessä käytetty mittakaava on 1:20= luetaan yhden suhde kahteenkymmeneen. Mittakaava on AINA merkittävä piirrokseen ja sen esittäminen kuuluu ammattimaisuuteen.

Yhden pakopisteen perspektiivi

1. Seuraavassa esimerkissä käytän mittakaavaa 1:20.
Tarkoituksena on piirtää näyteikkuna, jonka leveys on 3m, korkeus 2m ja syvyys 1m.

Piirtäminen aloitetaan piirtämällä näyteikkunan etuseinä skaalatikkua käyttäen.

Tee piirtämääsi kehikkoon pienet merkinnät 0,5m välein helpottamaan mittauksia. (kaikki mitat mitataan näyteikkunan etuseinästä)2. Mittaa pisteestä A 1,5m yläspäin ja piirrä horisonttiviiva vaakasuoraan.
Laita viivan keskikohtaan pakopiste.
(HUOM!) KAIKKI SYVYYSMITAT VEDETÄÄN PAKOPISTEEN KAUTTA!


Laita kulmaviivain 45 asteen kulmaan horisonttiviivan kanssa. 
Piirrä kuvan mukainen kolmio missä sivut kulkevat A ja B pisteiden läpi.
Kolmion kärjen tulee 90 asteen kulmassa.
Näin kuvaan syntyy pisteet f1 ja f2, ja nämä pisteet auttavat syvyysmittojen mittaamisessa.3. Piirrä jokaisesta kulmasta viiva pakopisteeseen.
Piirrä pisteestä A 1m kohdalta viiva pisteeseen f1.
Näin syntyy leikkauspiste, joka kertoo näyteikkunan syvyyden.
Piirrä kohtisuora viiva jokaista apuviivaa kohti (90 astetta)
Nyt tilalla on takaseinä.


4. Nyt piiretään ruutulattia ja ruudun koko on 50cm x 50cm. käytä etureunan mittapisteitä apuna.
vedä 0,5m välein viiva pakopisteeseen.
50 cm x 160 cm julisteen sijoittaminen takaseinnälle

Juliste sijoitetaan 50 cm päästä seinästä ja 20 cm päästä lattiasta.

Mittaa julisteen ala- ja yläreunan haluttu korkeus linjalta BC ja vedä molemmista pisteistä viivat pakopisteeseen.
Mittaa linjalta DC julisteen leveys sekä haluttu etäisyys seinästä ja vedä viiva pakopisteeseen. viivojen ja takaseinän linjan leikkauspisteden kohdalle syntyy julisteen reunapisteet. 
Lopuksi yhdistä pisteet.