keskiviikko 25. marraskuuta 2020

POP- taide näyteikkunoissa

 POP-Taide

Pop- taide syntyi 1950- luvulla Lontoossa.

Pop-taiteen ajatus perustui siihen havaintoon, että massoittain tuotetut kulutustavarat, elokuvat, mainokset ja popmusiikki olivat tulleet kaikkien jakamaksi arkipäivän kulttuuriksi. Niistä saatiin uuden taiteen ja estetiikan ainekset."


Näyteikkuna

-Mainospaikka kuten lehti-ilmoitus tai some
-avoinna 24h
-täytyy välittää viesti 1-3 sek
-rakentaa myymälämielikuvaa
-AIDA
-kertoo liikeidean
-erottautuminen kilpailijoista
-lisää myyntiä

AIDA

A= attention
I= interest
D= desire
A=action

Näyteikkunan rakenne

avoin-näkymä myymälän sisätilaan

takaosa suljettu

matalataustainen ikkuna

teemaikkunat:
Joulu
kevätjuhla
kampanjat

Sommitteluperiaatteet

symmetrinen

epäsymmetrinen

horisontaali

vertikaali

diagonaali

katseen vangitsija, optinen piste, silmien korkeus

Värit: kolme väriä, monogromia, musta-valko

rytmitä ja ryhmitä

Luo ikkunalle tarina

Pöytäesillepano

Pöytäesillepanojen muistilista:

A-alue, ykköspöytä, fokuspoint

Uusitaan riittävän usein max 2 viikon välein

Tilaa liikkua ympäri

kokonaisuus, teema- käyttöyhteystuotteet

Sotilaallinen järjestys, marginaalit pöydän reunoissa

Viikatut pinot tasaisia

Alahylly täydennystilana

RR

Korkeutta, kolmio ohjaa katsetta

Hintaviestintä


tiistai 24. marraskuuta 2020

Myymälän layout

 Pohjapiirros

Myymälän layout tarkoittaa pohjapiirrosta myymälästä, jossa kuvataan esimerkiksi myymälän kalusteiden sijoittumista ja käytävien leveyksiä.

Tyypillisimpiä layoutmalleja ovat:

 grid
-Ruokakaupat ja tavaratalot
-Selkeä ja helppokulkuinen

 loop (racetrack)
-Perustuu myymälän neliömäiseen muotoon ja saarekkeeseen myymälän keskellä (tiger)
-Asiakkaalla vain 1 kulkusuunta
-Asiakasvirtaus todella kontrolloitua

 free flow
-Pienet myymälät
-Suppea valikoima
-Helppo luoda vaihtelevia esillepanoalueita
-Helpottaa impulssiostosten syntymistä
-Mahdollistaa asiattoman oleskelun
-Hidas siivota
- lattiapinta-alaa ei hyödynnetä tehokkaasti

 forced-path
-Ikea layout
-Pitkien seinien katkaisu
-Koordinaatioalue
-Vitalityalue

spine
-Yhdistyy grid, loop ja free-flow
-Asiakkaalla 2 kulkusuuntaa
-Osastojen erot ilmaistaan pintamateriaalien vaihdolla
-Käytävää vaikea hahmottaa
Loop:

Free-flow:
Forced-path (ikea)


Parhaille paikoille:

- kampanjatuotteet
- uutuustuotteet
- kanta-asiakastuotteet
- sesonkituotteet

Tehoa myyntiin tehopisteillä

- hyllynpäädyt

ajankohtaiset tuotteet
hyvällä katteella olevat tuotteet

-kassojen läheisyydessä

- sisääntulon alussa

- asiakaskierron katseenvangitsijat

Kalusteet

-Minkälainen fiilis myymälästä jää jos kaikki myytävät tuotteet riisutaan sieltä pois?
-Luodaan yrityskuvaa, säilytetään tuotteet myyntikuntoisina.

Kalusteiden valintaan vaikuttavat:

toimiala
liikeidea
liiketyyppi
tuotevalikoima
mielikuvatavoitteet

- Raskas varastomainen kalusto vai hienot puutasot ja somisteet
- Selkeitä, johdonmukaisia, puhdistettavia, helppoja täyttää

Opasteet

Luovat yleisilmettä

Auttavat asiakasta löytämään tuotteet

Kilpailijoista erottautuminen

keskiviikko 4. marraskuuta 2020

Markkinointi ja Visuaalinen myyntityö

 Mitä markkinointi on?

- Myynnin edistämistä

Markkinointi koostuu neljän P säännöstä:
Price, production, promotion ja place

Visualistin tehtävä on:

-Huolehtia myymälän siisteydestä.
-Antaa vinkkejä ja inspiroida.
-Tunnistaa kohderyhmä = Kohderyhmään vaikuttavia tekijöitä ovat mm. tulotaso, asuinpaikka ja arvomaailma
-Huolehtia näyttävistä ja myyvistä esillepanoista.

Kysyntä ja tarjonta

-Kauppojen runsas tarjonta lisää ihmisten ostohaluja ja kysyntää.
-Ihmisille luodaan tarpeita.
-Markkinoija voi herättää kysyntää.
-Ihmisen ostopäätösmekanismi on tunnepohjainen.

Elämäntyyliin eläytyminen

-Eläydy kohderyhmän, ostajan maailmaan.
-Mitä he ostavat, missä tilanteissa he niitä käyttävät, mitä he arvostavat
-Muista irtautua omista mieltymyksistä

Ihmisen ostotoimintaan vaikuttavat tekijät

-ihmisen psykosysteemi
-henkilökohtaiset persoonapiirteet
-perhetausta
-kulttuuritausta
-yleiset markkinaperusteet
-elinvaihe
-sosioekonominen tilanne
-markkinaärsykkeet

Markkinointiin vaikuttavat ihmisen perusominaisuudet:

-laiskuus
-ahneus
-mukavuudenhalu
-itsekkyys
-kateus
-pätemisenhakuisuus
-yhteenkuuluvuuden tarve
-uteliaisuus
-turvallisuushakuisuus

Näkökulmia elämykselliseen myymälään

- Kuluttajalla hedonistinen, mielihyään liittyvä syy
hedonismi= mielihyvä ja nautinto keskeisiä tavoiteltavia asioita.

-elämysshoppailu= liikettä tilassa, jossa mahdollisuus ostaa ja osallistua johonkin hauskaan.
-elämysshoppailija pyrkii hedonistiseen shoppailuun
Elämysshoppailija:
shoppailusta syntyy mielihyvää
kokemuksia eri aisteille
hauskanpito
päämääränä kaupassa kiertely, nauttiminen ja uusien ideoiden kerääminen

Visuaalisen markkinoinnin tehtävät

-yrityksen ja sen tuotteiden esille asettaminen visuaalisesti näyttävästi
-yrityksen arvojen visualisointi
-yrityksen identiteetin visualisointi
-yrityksen ja sen tuotteiden tunnetuksi tekeminen
-tuotekuvan vahvistaminen
-yritysmielikuvan rakentaminen
-Asiakkaan ostohalun vahvistaminen visuaalisin keinoin
-myynnin volyymin vahvistaminen yrityskuvan ja tunnettuvuuden avulla
-kannattavuuden lisääminen myynnin volyymin avulla


tiistai 3. marraskuuta 2020

Mittakaava ja yhden pakopisteen perspektiivi

 Mittakaava on suhdeluku jolla tarkoitetaan kohteen todellisten mittojen ja piirroksen suhteen toisiinsa. Yleisin tilan piirtämisessä käytetty mittakaava on 1:20= luetaan yhden suhde kahteenkymmeneen. Mittakaava on AINA merkittävä piirrokseen ja sen esittäminen kuuluu ammattimaisuuteen.

Yhden pakopisteen perspektiivi

1. Seuraavassa esimerkissä käytän mittakaavaa 1:20.
Tarkoituksena on piirtää näyteikkuna, jonka leveys on 3m, korkeus 2m ja syvyys 1m.

Piirtäminen aloitetaan piirtämällä näyteikkunan etuseinä skaalatikkua käyttäen.

Tee piirtämääsi kehikkoon pienet merkinnät 0,5m välein helpottamaan mittauksia. (kaikki mitat mitataan näyteikkunan etuseinästä)2. Mittaa pisteestä A 1,5m yläspäin ja piirrä horisonttiviiva vaakasuoraan.
Laita viivan keskikohtaan pakopiste.
(HUOM!) KAIKKI SYVYYSMITAT VEDETÄÄN PAKOPISTEEN KAUTTA!


Laita kulmaviivain 45 asteen kulmaan horisonttiviivan kanssa. 
Piirrä kuvan mukainen kolmio missä sivut kulkevat A ja B pisteiden läpi.
Kolmion kärjen tulee 90 asteen kulmassa.
Näin kuvaan syntyy pisteet f1 ja f2, ja nämä pisteet auttavat syvyysmittojen mittaamisessa.3. Piirrä jokaisesta kulmasta viiva pakopisteeseen.
Piirrä pisteestä A 1m kohdalta viiva pisteeseen f1.
Näin syntyy leikkauspiste, joka kertoo näyteikkunan syvyyden.
Piirrä kohtisuora viiva jokaista apuviivaa kohti (90 astetta)
Nyt tilalla on takaseinä.


4. Nyt piiretään ruutulattia ja ruudun koko on 50cm x 50cm. käytä etureunan mittapisteitä apuna.
vedä 0,5m välein viiva pakopisteeseen.
50 cm x 160 cm julisteen sijoittaminen takaseinnälle

Juliste sijoitetaan 50 cm päästä seinästä ja 20 cm päästä lattiasta.

Mittaa julisteen ala- ja yläreunan haluttu korkeus linjalta BC ja vedä molemmista pisteistä viivat pakopisteeseen.
Mittaa linjalta DC julisteen leveys sekä haluttu etäisyys seinästä ja vedä viiva pakopisteeseen. viivojen ja takaseinän linjan leikkauspisteden kohdalle syntyy julisteen reunapisteet. 
Lopuksi yhdistä pisteet.perjantai 25. syyskuuta 2020

Visualistina Puuilossa

 Myymälävisualistin työnkuva

Tavallinen työpäiväni alkaa yleensä hyllyjen ja hyllynpäälisten siivoamisella ja täytöllä. Jos aamulla sattuu olemaan vielä edellisen päivän kuormaa saatan myös purkaa sen loppuun. Kuormaa saapuu pitkin päivää monelta eri toimittajalta ja ensimmäiset lavat saapuvat 9-10 aikoihin aamulla. Kuormaa tulee yleensä noin 10- 20 lavaa riippuen päivästä. Puuilossa jokaisella myyjällä on oma osastonsa, esimerkiksi siivoustarvikkeet tai lemmikkiosasto. Jokainen myyjä huolehtii oman osastonsa siisteydestä, tuotteiden tilaamisesta sekä omien kuormien purkamisesta.

Myymäläesillepanot

Puuilossa esillepanot ovat oikeastaan aina hyllynpäätyjä. Siellä ei ole nimetty ketään tiettyä henkilöä visualistiksi. Esillepanojen rakentamiseen ei tule mitään tiettyjä ohjeita kuten esimerkiksi konsepteissa (carlings, h&m, musti ja mirri). Esillepanoja rakentaessa saan tehdä aina ihan oman mielen mukaan mikä on mielestäni hyvä asia. Esillepanoja uudistetaan noin 2 viikon tai kuukauden välein. Esillepanoissa käytetään hyllyjä, piikkejä, koreja sekä teholavoja. Ainoana sääntönä esillepanoissa voisin mainita, että lattialle ei saa ikinä pinota mitään vaan alla on aina oltava esimerkiksi hylly tai teholava.Tässä esimerkkinä fairypääty, jossa käytin teholavoja. Tässä esillepanossa kiinnitin huomiota tutteiden ryhdikkyyteen. Asettelin fairypullot väreittäin ja kokojärjestykseen.


Tämä esillepano onnistui mielestäni todella hyvin ja saikin paljon kehuja muilta työkavereilta. Tarkoitus oli siirtää sesonkihyllyn päätyyn heijastimia sekä muita heijastavia tuotteita. Hyllyssä oli ennen muutostyötä uima-allas kemikaaleja, jotka siirsin omalle hyllypaikalleen. Tässä esillepanossa kiinnitin huomiota tuotteiden ryhmittämiseen. Tässä esimerkiksi pipot muodostavat yhden ryhmän, heijastavat hanskat toisen ryhmän, heijastinliivit kolmannen ja heijastimet neljännen ryhmän. lopuksi siirsin vielä heijastindisplayn päädyn viereen.Tässä muutostyössä siirsin urheiluvälineet puutarhamyymälästä päätyyn. Päädyssä oli ennen hyönteismyrkkyjä, jotka taas siirrettiin puutarhamyymälään. Tässä esillepanossa kiinnitin huomiota värieihin ja niiden kautta ryhmittämiseen. tuotteita ei ollut kovin paljoa, joten lisäsin myös taloustavarapuolelta juomapulloja täydentämään päätyä. Lisäsin lopuksi jumppamatot koriin, jonka sijoitin päädyn vasempaan reunaan.

Yhteistyö

Olen työssäoppimisen aikana tehnyt paljon yhteistyötä muiden myyjien kanssa. Olen auttanut kuormien purkamisessa, hyllyjen siistimisessä sekä verkkokauppatilausten keräilyssä. Olen myös tarvittaessa leikannut asiakkaille metritavaraa, kuten mattoa, vahakangasta, kaapelia sekä letkua. Puuilossa on todella hyvä työilmapiiri ja kaikki auttavat toisiaan. 

Myymälän pohjaratkaisutorstai 24. syyskuuta 2020

Puuilo

 Puuilo yrityksenä

Puuilo Perustettiin vuonna 1982 Kainuussa. Alkuaikoina kauppaa tehtiin kylien ja kaupunkien toreilla myymällä asiakkaille pienrautatavaraa vanhoista linja-autoista, jotka kiersivät ympäri Suomen. 2000-luvun vaihteessa yhtiö aloitti myymäläverkoston rakentamisen. Toukokuussa 2020 puuilolla oli yhteensä 29 tavarataloa suomessa. Lisäksi verkkokauppa, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa.

Puuilon tuotevalikoima koostuu suureksi osaksi pienrautatavarasta ja työkaluista, mutta valikoimasta löytyy laajasti myös esimerkiksi lemmikkitarvikkeita, autotarvikkeita, puutarhatavikkeita, taloustavaraa sekä elintarvikkeita.

Kohderyhmä

Puuilon kohderyhmää on noin 30-60 vuotiaat Rakentamisesta kiinnostuneet ihmiset. Kohderyhmään kuuluvat ihmiset jotka rakastavat tehdä itse. 
sunnuntai 24. toukokuuta 2020

Musti ja Mirri

Työssäoppiminen Mustissa ja MirrissäAloitin työssäoppimisen Mustilla ja Mirrillä 16.3.2020. Olen päässyt työssäoppimiseni aikana tekemään paljon erilaisia esillepanoja sekä palvelemaan asiakkaita. 


Koira naisen sylissä Musti ja Mirri liikkeessä

Kuva: hertsi.fi

Tietoa yrityksestä


"Musti ja Mirri on vuonna 1988 perustettu lemmikkieläintarvikkeiden erikoisliikeketju. Liikkeitä on yli sata ympäri Suomen Helsingistä aina Rovaniemelle saakka. Musti ja Mirri on Suomen sekä samalla koko Skandinavian suurin lemmikkieläintarvikeketju. "

 "Tuotteistamme pääosa on koirille ja kissoille, mutta myös jyrsijöille, kaneille, akvaariokaloille ja linnuille löytyvät omat tuotevalikoimansa. Verkkokaupan lisäksi jokaisesta Musti ja Mirri -myymälästä löytyy perusvalikoima samoja tuotteita ja sen lisäksi kukin myymälä laajentaa valikoimaansa kysynnän mukaisesti."

"Tuotevalikoima kattaa kuivat ja kosteat ruoat, kissanhiekat sekä laajan valikoiman tarvikkeita pannoista kuppeihin ja leluista turkinhoitotuotteisiin. Myös lemmikkien omistajille löytyy tuotteita, kuten treeniliivejä ja makupalapusseja.
Lemmikkitarvikeketjuna Musteissa ja Mirreissä ei myydä lainkaan eläimiä, vaan ainoastaan ruokia ja tarvikkeita lemmikkien jokapäiväiseen hyvinvointiin." Mustijamirri.fikeskiviikko 25. maaliskuuta 2020

Näyteikkuna


 • Mainospaikka kuten lehti-ilmoitus tai some.
 • Avoinna 24h
 • Täytyy välittää viesti 1-3 sek.
 • Rakentaa myymälä mielikuvaa.
 • Osa kokonaisviestintäketjua- AIDA
 • Kertoo liikeidean.
 • Erottautuminen kilpailijoista.
 • Lisää myyntiä.
Erilaisia tapoja luokitella tai analysoida näyteikkunoita:

 • Avoin- taso ja korokkeita
 • Suljettu- takaseinä
 • Matalataustainen ikkuna
 • Teemaikkunat
Sommitteluperiaatteet:

 • Symmetrinen
 • Epäsymmetrinen
 • Horisontaali
 • Diagonaali
 • Katseen vangitsija
 • Värioppi- kolmen värin kokonaisuus. ( 2 pääväriä 1 tehosteväri)
 • Yksivärisyys
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Valo
Rytmitä ja ryhmitä
Kolmiosommitelma ohjaa katsetta.
Graafista materiaalia fiiliksen tai informaation tuottamiseen.
Aina tarvitaan tyhjää tilaa.

tiistai 24. maaliskuuta 2020

Visuaalinen markkinointiSain etäpäivän tehtäväkseni tutstua markkinoinnin peruskäsitteisiin ja laatia niistä käsitekartan. 

Maslowin tarvehierarkia

Maslowin tarvehierarkia on psykologinen teoria, jonka mukaan ihmisen perustarpeet jakautuvat viiteen eri tasoon, jotka motivoivat käyttäytymistämme. Ensimmäisenä tulevat fysiologiset tarpeet, kuten tarve syödä juoda ja nukkua. Seuraava taso on turvallisuus. Kolmannessa vaiheessa etsimme rakkautta ja ryhmään kuulumista. Haluamme olla lähellä perhettä ja ystäviä, kuulua yhteiskuntaan tai liittyä ryhmään. Neljännellä tasolla etsimme arvostusta, itseluottamusta ja ikätovereidemme kunnioitusta. Kun kaikki edellä mainitut tasot on saavutettu, voimme saavuttaa viidennen tason eli itsensä toteuttamisen. Viidennellä tasolla voimme rentoutua, olla luovia, ja tehdä mitä haluamme.

taso 1. Fysiologiset tarpeet
taso 2. Turvallisuus
taso 3. Rakkaus ja ryhmään kuuluminen
Taso 4. Arvostus
taso 5. Itsensä toteuttaminen


Etsin 3 mainoskuvaa, joissa ilmenisi tason 5 ajatus:

Kyseiset 3 mainosta valittiin vuoden 2019 parhaiden mainosten joukkoon. Jotta mainos aktivoisi, on kaikkein tärkeintä korostaa tuotteen tai palvelun hyötyjä kohderyhmälle. Kaikista aktivoivimmat mainokset sisältävät runsaasti informaatiota, mutta myös visuaalinen ilme on todella tärkeä. mielestäni kyseisten mainosten visuaalinen ilme on erittäin onnistunut ja houkutteleva. Mainoksissa on selkeästi käytetty omaa luovuutta.Aida

AIDA- kaavan avulla voidaan määritellä, miten valmiit markinnat ovat ostamaan tuotetta. Ostaminen varmistetaan neljän vaiheen kautta:

 1. Havaitseminen
 2. Asiakkaan kiinnostuminen
 3. Asiakas haluaa ostaa tuotteen
 4. Toimiminen eli asiakas ostaa tuotteenLähteet:

sunnuntai 9. helmikuuta 2020

Visualistin ammattisanastoa Cubuksella


Kondooli

Liikutettava teline, johon yleensä laitetaan alusvaatteita tai asusteita esille.

Jullari

Juliste.

Lisämyynti

Lisämyynti on tuotteiden myymistä asiakkaan valitsemien tuotteiden lisäksi. Lisämyyntiä pyritään tekemään sovituskopeilla sekä kassalla. Helposti lisämyytävät tuotteet asetetaan yleensä kassojen läheisyyteen.

Etupiikki

Seiniin kiinnitettävät piikit tuotteiden esillelaittoa varten.

Sivukaari

Seiniin kiinnitettäviä metallikaaria tuotteiden esillelaittoa varten.

Etunäyttö

Kun tuoteet laitetaan esille etupiikkiin puhutaan etunäytöstä.

Sivunäyttö

Kun tuotteet laitetaan esille sivukaareen puhutaan sivunäytöstä.

Kampanja

Kampanjassa tietyt kampanjatuotteet sijoitetaan myymälän etuosaan. Kampanja vaihtuu aina tietyn ajan kuluttua ja niiden rakentamiseen tulee aina ohjeet joita tulee noudattaa.

A- alue

Myymälän etuosa.

Service zone

Kassa-alue ja sovituskopit.

Visualistina Cubuksella

 
   Cubuksella esillepanojen rakentamisessa tärkeä sääntö on yksinkertaisuus. Tuotteet on sijoiteltava niin, että esillepano on simppeli, kevyt sekä selkeä. Tehdessäni uutta esillepanoa mietin aina tuotteille selkeän järjestyksen esimerkisi mallin tai värin mukaan. Tuotteet on oltava väriärjestyksessä vaaleimmasta tummimpaan. Cubuksella työtahti on usein kova ja ripeys on todella tärkeää. Kuitenkin tärkein työtehtävä kaikista on asiakaspalvelu.

   Kampanjan rakennus kuuluu myös visualistin työtehtäviin. Cubus on ketjuliike, jolloin jokaisen kamppiksen rakentamiseen tulee ohjeistus, jota on noudatettava. Tarkoitus on että jokaisessa cubuksen liikkeessä kamppisesillepanot olisivat suunnilleen samanlaisia.

Aluriosaston julisteiden vaihto

Cubus

Kopioitu cubuksen nettisivuilta:

Kuvahaun tulos: Cubus logo
"Cubus on osa perheomisteista Varner-tekstiilikonsernia. Tavoitteemme on vastata pohjoismaalaisten perheiden tarpeisiin – haluamme, että sinä voit tuntea olosi hyväksi, helposti. Tavoitteemme on ollut sama viimeiset 40 vuotta, mutta tällä hetkellä kehitymme nopeammin kuin koskaan.
Tänä päivänä luomme vahvempia siteitä Cubuksen Pohjoismaisiin juuriin; elämäntapaan, arvoihin ja tarpeisiin. Sisällytämme toimintaamme pohjoismaisuuden, yksinkertaisen suunnittelukielen ja haemme väripalettimme luonnosta. Suunnittelijaryhmämme ottaa vaikutteita pohjoismaisesta ilmastosta. Tiedämme, että myös kesällä täällä pohjoisessa voi olla tarvetta kevyille housuille kuin untuvatakillekin. Syksy taas tuo mukanaan toiveet lämpimistä, mukavista tuotteista sekä kevyistä, toimivista materiaaleista.
Keskitymme puhtaisiin, yksinkertaisiin laatuihin ja luonnonmateriaaleihin. Pyrimme olemaan parhaita villatuotteissa ja haluamme olla edelläkävijöitä mitä tulee muihin luonnonkuituihin. Keskitymme materiaaleihin unohtamatta trendikkyyttä. Suunnittelutiimimme sesonki toisen jälkeen, suuntaa ajatuksensa kohti ajatonta, mutta modernia pohjoismaista vaatekaappia.Lisäksi toimintaamme ohjaa jatkuva taustalla oleva tietoisuus siitä, että valitsemme kaikista kestävän kehityksen mukaisimmat vaihtoehdot koko tuotantoprosessin läpi. Jokaisella teolla on merkitystä. Olemme esimerkiksi päättäneet käyttää vain neljää kankaantoimittajaa suuremman läpinäkyvyyden saavuttamiseksi, olemme poistaneet huppareistamme metalliosat ja käytämme farkuissamme kierrätettyjä vetoketjuja. Näin siksi, että yksityiskohdilla on suuri merkitys. Ja koska meillä on vastuu ja suuri halu tehdä toimenpiteitä, jotka edistävät vihreää muutosta eteenpäin."

Aloitin työssäoppimisen cubuksella 2.1.2020. Kyseessä on kolmas työssäoppimisjaksoni opiskelujeni aikana.