keskiviikko 4. marraskuuta 2020

Markkinointi ja Visuaalinen myyntityö

 Mitä markkinointi on?

- Myynnin edistämistä

Markkinointi koostuu neljän P säännöstä:
Price, production, promotion ja place

Visualistin tehtävä on:

-Huolehtia myymälän siisteydestä.
-Antaa vinkkejä ja inspiroida.
-Tunnistaa kohderyhmä = Kohderyhmään vaikuttavia tekijöitä ovat mm. tulotaso, asuinpaikka ja arvomaailma
-Huolehtia näyttävistä ja myyvistä esillepanoista.

Kysyntä ja tarjonta

-Kauppojen runsas tarjonta lisää ihmisten ostohaluja ja kysyntää.
-Ihmisille luodaan tarpeita.
-Markkinoija voi herättää kysyntää.
-Ihmisen ostopäätösmekanismi on tunnepohjainen.

Elämäntyyliin eläytyminen

-Eläydy kohderyhmän, ostajan maailmaan.
-Mitä he ostavat, missä tilanteissa he niitä käyttävät, mitä he arvostavat
-Muista irtautua omista mieltymyksistä

Ihmisen ostotoimintaan vaikuttavat tekijät

-ihmisen psykosysteemi
-henkilökohtaiset persoonapiirteet
-perhetausta
-kulttuuritausta
-yleiset markkinaperusteet
-elinvaihe
-sosioekonominen tilanne
-markkinaärsykkeet

Markkinointiin vaikuttavat ihmisen perusominaisuudet:

-laiskuus
-ahneus
-mukavuudenhalu
-itsekkyys
-kateus
-pätemisenhakuisuus
-yhteenkuuluvuuden tarve
-uteliaisuus
-turvallisuushakuisuus

Näkökulmia elämykselliseen myymälään

- Kuluttajalla hedonistinen, mielihyään liittyvä syy
hedonismi= mielihyvä ja nautinto keskeisiä tavoiteltavia asioita.

-elämysshoppailu= liikettä tilassa, jossa mahdollisuus ostaa ja osallistua johonkin hauskaan.
-elämysshoppailija pyrkii hedonistiseen shoppailuun
Elämysshoppailija:
shoppailusta syntyy mielihyvää
kokemuksia eri aisteille
hauskanpito
päämääränä kaupassa kiertely, nauttiminen ja uusien ideoiden kerääminen

Visuaalisen markkinoinnin tehtävät

-yrityksen ja sen tuotteiden esille asettaminen visuaalisesti näyttävästi
-yrityksen arvojen visualisointi
-yrityksen identiteetin visualisointi
-yrityksen ja sen tuotteiden tunnetuksi tekeminen
-tuotekuvan vahvistaminen
-yritysmielikuvan rakentaminen
-Asiakkaan ostohalun vahvistaminen visuaalisin keinoin
-myynnin volyymin vahvistaminen yrityskuvan ja tunnettuvuuden avulla
-kannattavuuden lisääminen myynnin volyymin avulla


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti